Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Projekt „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”- Unicef – koordynator Jolanta Błońska- 20.11.2019r.

Przedszkole otrzymało dyplom za zaangażowanie w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka z UNICEF   i świętowania 30. Rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka w dn. 20 listopada 2019 roku.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Nasze przedszkole przyłączyło się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF pod hasłem „dla każdego dziecka, dzieciństwo”. We wszystkich grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone: zajęcia edukacyjne przybliżające dzieciom ich prawa. Korytarz przedszkola został udekorowany niebieskimi balonami i materiałami a uczniowie w tym dniu przyszli do przedszkola ubrani na niebiesko lub mieli jakiś niebieski dodatek. Po wspólnym spotkaniu wszystkich grup przedszkolnych omówieniu tego szczególnego dla  dziecka dnia oraz zaprezentowaniu wierszyków i piosenki wyruszyliśmy z niebieskimi balonami na Niebieski Marsz Praw Dziecka.