Kadra

Pedagodzy i pracownicy przedszkola


Pogodna atmosfera w przedszkolu, życzliwi nauczyciele oraz pracownicy przedszkola umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele są wykształceni, przygotowani do pracy z dziećmi na różnych płaszczyznach ich rozwoju, współpracują ze sobą, dzielą się zdobytą wiedzą, systematycznie dokształcają się, wzbogacając swój warsztat pracy, a tym samym zaspokajają potrzeby współczesnego przedszkolaka. Nauczyciele przedszkola to również pasjonaci, którzy zarażają swoich wychowanków zamiłowaniem do śpiewu, wykonywania prac plastycznych, dekoracyjnych, gotowania oraz tańca. W przedszkolu zatrudnione są pomoce nauczyciela, które pomagają nauczycielom w realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszyscy pracownicy przedszkola to osoby kochające dzieci i prace z nimi oraz wykonujące swoje obowiązki bardzo starannie i rozważnie.

Aktualnie w przedszkolu pracuje 14 osób. Nad właściwym funkcjonowaniem placówki czuwa Pani Dyrektor Dorota Kołodziejczyk.

7 pracowników to kadra pedagogiczna:

  • Pani mgr Jolanta Błońska, wychowawca grupy „Tęczowe Misie”,
  • Pani mgr Paulina Paluch, wychowawca grupy „Tęczowe Promyki”,
  • Pani mgr Sylwia Pałgan, wychowawca oddziału „Tęczowe Nutki”,
  • Pani mgr Justyna Łosiak pracuje ze wszystkimi grupami.

W wypełnianiu celów edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczych pomagają:

  • Pani mgr Katarzyna Kołodziejczyk,
  • Pani mgr Justyna Kłębek,
  • Pani mgr Agnieszka Stachera.

Zajęcia logopedyczne prowadzi Pani mgr Aneta Grot, religię ks. Marcin Wójtowicz, język angielski Pani mgr Dorota Kołodziejczyk.

O czystość i higienę przedszkola dbają Pani Anna Kołodziejczyk oraz Pani Elżbieta Zynkowska.

Dyrektor Przedszkola
mgr Dorota Kołodziejczyk

 

mgr Jolanta Błońska
Wychowawca grupy
“Tęczowe Misie”
mgr Paulina Paluch
Wychowawca grupy
“Tęczowe Promyki”
mgr Sylwia Pałgan
Wychowawca grupy
“Tęczowe Nutki”
mgr Justyna Łosiak
Pracuje ze wszystkimi grupami
mgr Katarzyna Kołodziejczyk

 

 

 

 

mgr Agnieszka Stachera
mgr Justyna Kłębek
mgr Aneta Grot