Dokumenty 21/22

Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Plan współpracy

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej – Dzieci są aktywne

Ewaluacja wewnętrzna

 

Wykaz programów nauczania na rok 2021/2022

zestaw programów na rok 2021-2022

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU W SMYKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Harmonogram ewaluacji 2020-2021

Harmonogram ewaluacji 2020-2021

 

Informacja o przygotowaniu przedszkola do roku szkolnego 2020-2021

Informacja o przygotowaniu przedszkola do nowego roku szkolnego 2020-2021

 

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola w Smykowie

Regulamin Rady Rodzicow Przedszkola w Smykowie

 

Przedszkole Promujące Zdrowie – plan działań na rok szkolny 2020/2021
Plań działań Przedszkola Pormującego Zdrowie na rok szkolny 2020-2021

Procedury bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii obowiązujące na terenie Przedszkola w Smykowie od 1 września 2020r.

Procedury bezpieczenstwa i higieny w okresie pandemii 2020_2021

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

(rok szkolny 2020_2021)

OŚWIADCZENIE RODZICA 2020_2021

 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

(rok szkolny 2020_2021)

DEKLARACJA RODZICA 2020_2021

 

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Maseczki

 

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Dezynfekcja rąk

 

Jak skutecznie myć ręce?

Mycie rąk